ŁAŃCUT, ul. Kościuszki 7

Adwokat  Sylwia  Karp-Rut,  tel.  601  203  991

Adwokat  Wojciech  Rut,  tel.  728  943  344

Odszkodowania

Kancelaria oferuje porady prawne, planowanie strategii postępowania, sporządzanie pism oraz reprezentowanie interesów Klienta przed Zakładami Ubezpieczeń, Szpitalami i innymi podmiotami zobowiązanymi do zapłaty, w zakresie spraw odszkodowawczych za szkody na osobie i mieniu.

W ramach prowadzenia sprawy o odszkodowanie pomagamy w uzyskaniu niezbędnej dokumentacji dowodowej, prowadzimy negocjacje na etapie przedsądowym starając się, aby kwota bezsporna wypłacona została możliwie szybko. Jednocześnie, reprezentujemy Klienta także na etapie postępowania sądowego.

W imieniu Naszych Klientów występujemy o roszczenia takie jak:

 • odszkodowanie za doznany uszczerbek na zdrowiu w wypadku samochodowym, wypadku przy pracy, w drodze do pracy lub z pracy;
 • odszkodowanie z tytułu znacznego pogorszenia sytuacji życiowej w związku ze śmiercią osoby bliskiej;
 • zadośćuczynienie;
 • rentę;
 • utracone zarobki;
 • utracone korzyści;
 • zwrot kosztów pogrzebu;
 • odszkodowanie za skradziony lub uszkodzony pojazd;
 • odszkodowanie za zniszczone mienie;
 • błędów lekarskich (błędów w sztuce medycznej, w organizacji placówek zdrowia, zadośćuczynienie za krzywdę związaną z niewłaściwym leczeniem);
 • upadek na chodniku (w sklepie, galerii handlowej, kinie, przychodni, na dworcu PKP, PKS, przystanku autobusowym etc.)