ŁAŃCUT, ul. Kościuszki 7

Adwokat  Sylwia  Karp-Rut,  tel.  601  203  991

Adwokat  Wojciech  Rut,  tel.  728  943  344

Rejestracja i przekształcanie spółek, stowarzyszeń, fundacji

Kancelaria oferuje pełną obsługę prawną w zakresie przygotowania wszelkich dokumentów i procesu rejestracji spółek prawa handlowego, stowarzyszeń czy fundacji oraz przekształcania spółek prawa handlowego poprzez opracowanie projektów umów, przygotowanie niezbędnej dokumentacji do zarejestrowania

podmiotów lub przekształcenia spółki, asysta adwokata Kancelarii przy podpisywaniu aktu notarialnego we wskazanej Kancelarii Notarialnej, reprezentacja w postępowaniu przed Krajowym Rejestrem Sądowym.