ŁAŃCUT, ul. Kościuszki 7

Adwokat  Sylwia  Karp-Rut,  tel.  601  203  991

Adwokat  Wojciech  Rut,  tel.  728  943  344

Prawo pracy dla przedsiębiorców

Nasza Kancelaria świadczy dla przedsiębiorców kompleksowe usługi w dziedzinie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Kancelaria jest podmiotem zapewniającym jej Klientom zarówno stałą i bieżącą obsługę prawną, porady prawne w zakresie prawa pracy, jak również okresową lub doraźną pomoc w tym obszarze prawa.

 


W zakresie prawa pracy oferujemy dla przedsiębiorstw:

 • doradztwo w zakresie najkorzystniejszego sposobu zatrudnienia pracowników/współpracowników oraz przygotowanie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło, umów o świadczenie usług, umów o zakazie konkurencji, kontraktów managerskich i innych niezbędnych dokumentów
 • przygotowanie Regulaminu Pracy, Regulaminu Wynagradzania, Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, klauzul poufności, procedur
 • doradztwo w zakresie najbezpieczniejszego sposobu rozwiązania umów z pracownikami/współpracownikami oraz przygotowanie dokumentów związanych z rozwiązywaniem tych umów
 • opiniowania podejmowanych przez pracodawcę działań związanych z zatrudnianiem polskich pracowników zagranicą oraz obcokrajowców w Polsce i ich zgodności z prawem pracy oraz prawem ubezpieczeń społecznych,
 • reprezentowania pracodawcy w postępowaniach sądowych w zakresie prawa pracy obejmujące kompleksowe prowadzenie spraw we wszystkich instancjach sądowych na zasadach ustalonych z pracodawcą, w tym: uczestnictwo w rozprawach, przygotowywanie pism procesowych,
 • pomocy w negocjacjach pracodawcy ze związkami zawodowymi, radami pracowników oraz przedstawicielami załogi,
 • reprezentowania pracodawców w relacjach z Państwową Inspekcją Pracy, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz innymi organami państwowymi,
 • pomocy prawnej dla pracowników,
 • sporządzania opinii prawnych oraz informacji prawnych z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych,
 • reprezentacji pracodawcy w sporach z organem rentowym,
 • reprezentacji pracodawcy w sporach sądowych z zakresu ubezpieczeń społecznych we wszystkich instancjach.