ŁAŃCUT, ul. Kościuszki 7

Adwokat  Sylwia  Karp-Rut,  tel.  601  203  991

Adwokat  Wojciech  Rut,  tel.  728  943  344

Nasza Kancelaria świadczy dla przedsiębiorców kompleksowe usługi w dziedzinie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Kancelaria jest podmiotem zapewniającym jej Klientom zarówno stałą i bieżącą obsługę prawną, porady prawne w zakresie prawa pracy, jak również okresową lub doraźną pomoc w tym obszarze prawa.

Więcej...

Kancelaria oferuje pełną obsługę prawną w zakresie przygotowania wszelkich dokumentów i procesu rejestracji spółek prawa handlowego, stowarzyszeń czy fundacji oraz przekształcania spółek prawa handlowego poprzez opracowanie projektów umów, przygotowanie niezbędnej dokumentacji do zarejestrowania

Więcej...

Właściwe przygotowanie kontraktu handlowego stanowi niezbędne dopełnienie dla skutecznej i bezproblemowej realizacji transakcji handlowych. Kancelaria specjalizuje się w przygotowywaniu różnego rodzaju umów, poczynając od umów sprzedaży, dostawy, dzieła, najmu, zlecenia, przewozu, przechowania kończąc na dużych umowach o roboty budowlane, umowy konsorcjum,

Więcej...

Pieczęć prewencyjna została zaprojektowana dla wszystkich, którzy dbają o bezpieczeństwo i płynność finansową w swojej firmie i chcą w praktyczny i efektywny sposób wyegzekwować od swoich kontrahentów płatności w terminie. Umieszczenie pieczęci na wystawianych fakturach lub innych dokumentach handlowych jest sygnałem ostrzegawczym dla kontrahentów.

Więcej...

Kancelaria oferuje szeroką pomoc w zakresie dokonywania transakcji dotyczących praw własności intelektualnej, w szczególności poprzez przygotowywanie umów licencji oraz przeniesienia własności autorskich praw majątkowych, zgłoszenie wynalazku w celu uzyskania patentu,

Więcej...

Dynamicznie rozwijające się spółki wymagają rzetelnego i fachowego wsparcia prawniczego w celu optymalizacji stosowanych rozwiązań dopasowanych do prowadzonego modelu biznesowego. Kancelaria specjalizuje się w bieżącej obsłudze działalności zarówno małych, średnich jak i dużych spółek prawa handlowego

Więcej...

Wielu przedsiębiorców napotyka na problemy z uzyskaniem zapłaty za dostarczone towary lub wykonane usługi. Prowadzi to nie tylko do nie uzyskiwania należnych pieniędzy, lecz także zmusza do tego, by prowadzić dodatkowe działania, niezwiązane z bezpośrednim uzyskiwaniem przychodów. Traktując proces sądowy jako ostateczny środek dla zaspokojenia roszczeń, staramy się w sposób polubowny doprowadzić do regulacji zadłużenia.

Więcej...